نمایش سایدبار
کادر گل لاله

کادر گل لاله

970 2 سال قبل
حاشیه گل لاله

حاشیه گل لاله

1504 2 سال قبل
دسته گل لاله سرخ

دسته گل لاله سرخ

678 2 سال قبل
دشت لاله

دشت لاله

1993 2 سال قبل

در روند طراحی بیشترین انرژی و زمان صرف دوربری تصاویر می شود، به این فکر افتادم که تصاویری را که دوربری می کنم در اختیار شما دوستان عزیز هم قرار دهم. به همین دلیل این سایت را با نام دوربُری ایجاد کردم.

فهمیدم! محمدهادی دهقان