نمایش سایدبار
گل اسلیمی وکتور

گل اسلیمی وکتور

4090 7 سال قبل
قاب اسلیمی-۰۱۰

قاب اسلیمی-۰۱۰

5735 9 سال قبل
قاب اسلیمی-۰۰۹

قاب اسلیمی-۰۰۹

10282 9 سال قبل
قاب گل و مرغ

قاب گل و مرغ

4890 9 سال قبل
پس زمینه آبرنگ

پس زمینه آبرنگ

1529 9 سال قبل
کادر تذهیب

کادر تذهیب

9946 9 سال قبل
حاشیه تذهیب

حاشیه تذهیب

11720 9 سال قبل
حاشیه اسلیمی

حاشیه اسلیمی

6001 9 سال قبل

در روند طراحی بیشترین انرژی و زمان صرف دوربری تصاویر می شود، به این فکر افتادم که تصاویری را که دوربری می کنم در اختیار شما دوستان عزیز هم قرار دهم. به همین دلیل این سایت را با نام دوربُری ایجاد کردم.

فهمیدم! محمدهادی دهقان