نمایش سایدبار
هدیه -۰۱۹

هدیه -۰۱۹

1570 5 سال قبل
هدیه -۰۱۸

هدیه -۰۱۸

223 5 سال قبل
هدیه -۰۱۷

هدیه -۰۱۷

960 5 سال قبل
هدیه -۰۱۶

هدیه -۰۱۶

1330 5 سال قبل
هدیه -۰۱۵

هدیه -۰۱۵

141 5 سال قبل
هدیه -۰۱۳

هدیه -۰۱۳

163 5 سال قبل
هدیه -۰۱۱

هدیه -۰۱۱

743 5 سال قبل
هدیه -۰۱۰

هدیه -۰۱۰

217 5 سال قبل
هدیه -۰۰۹

هدیه -۰۰۹

267 5 سال قبل
هدیه -۰۰۸

هدیه -۰۰۸

271 5 سال قبل
هدیه -۰۰۷

هدیه -۰۰۷

590 5 سال قبل

در روند طراحی بیشترین انرژی و زمان صرف دوربری تصاویر می شود، به این فکر افتادم که تصاویری را که دوربری می کنم در اختیار شما دوستان عزیز هم قرار دهم. به همین دلیل این سایت را با نام دوربُری ایجاد کردم.

فهمیدم! محمدهادی دهقان