نمایش سایدبار
مداد -۰۰۴

مداد -۰۰۴

938 9 سال قبل
مداد -۰۰۳

مداد -۰۰۳

319 9 سال قبل
مداد -۰۰۲

مداد -۰۰۲

188 9 سال قبل
مداد -۰۰۱

مداد -۰۰۱

671 9 سال قبل

در روند طراحی بیشترین انرژی و زمان صرف دوربری تصاویر می شود، به این فکر افتادم که تصاویری را که دوربری می کنم در اختیار شما دوستان عزیز هم قرار دهم. به همین دلیل این سایت را با نام دوربُری ایجاد کردم.

فهمیدم! محمدهادی دهقان